Lutje Schipholt & Piqué Financiën

🇬🇧 EN

Diensten

Administratie en jaarrekening
Belastingaangifte
Financieel en fiscaal advies
Verkoop en opvolging
Salaris en personeel
Ondersteuning en interim

Administratie en jaarrekening

Als ondernemer ben je verplicht om een behoorlijke bedrijfsafministratie te voeren. Dit heeft vaak veel voeten in de aarde, zeker wanneer een onderneming groeit en er meerdere ondernemingen naast elkaar bestaan. De administrateurs van LSPF helpen graag bij het inrichten, verwerken en analyseren van de administratie. Onze boekhouddiensten zijn efficiënt ingericht en waar mogelijk geautomatiseerd, waardoor je zo min mogelijk hoeft om te kijken naar de financiële administratie. Periodiek versturen wij rapportages van de stand van de administratie en met behulp van onze online tools heb je altijd een actueel overzicht van de cijfers bij de hand.
Naast het voeren van de administratie worden de bedrijfsresultaten jaarlijks weergegeven in de balans en de resultatenrekening. De jaarrekening is de financiële verantwoording van de onderneming en een wettelijke verplichting voor besloten vennootschappen en andere rechtspersonen, afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon. De jaarrekening vormt een belangrijke informatiebron voor management en aandeelhouders, maar ook voor de Belastingdienst, de bank en (externe) investeerders. LSPF stelt de jaarrekening samen en beoordeelt deze, zodat voor alle partijen een helder inzicht wordt verschaft in de financiële situatie van de onderneming. Ook kunnen wij een pre-audit verzorgen, waarna de controlerend accountant direct aan de slag kan.

Belastingaangifte

Wij verzorgen alle aangiften, zowel voor bedrijven en ondernemers als voor particulieren die hun aangifte inkomstenbelasting, erf- of schenkbelasting aan ons uitbesteden.
Ondernemingen en particulieren hebben te maken met verschillende fiscale aangiften. De aangifte omzetbelasting of btw wordt meestal per kwartaal opgesteld en betaald, maar kan ook maandelijks of jaarlijks plaatsvinden. Wanneer je personeel in loondienst hebt of zelf in dienst bent van de onderneming, moet er maandelijks een aangifte loonbelasting worden gedaan. De vennootschapsbelasting (VPB) is een belasting die wordt geheven over de winst van de besloten vennootschap, coöperaties en andere rechtspersonen. Iedereen die in Nederland woont, of kwalificeert als buitenlands belastingplichtige, moet daarnaast aangifte doen over de inkomsten.

Financieel en fiscaal advies

Als ondernemer word je voortdurend geconfronteerd met vragen van financiële en fiscale aard. Naarmate de onderneming groeit of de rechtsvorm wijzigt veranderen de vragen. Het is daarbij noodzakelijk om tijdig bij te sturen op bijvoorbeeld de inrichting van de financiële administratie, de verdeling van werkzaamheden en kapitaal en op de langetermijnplanning. Onze adviseurs denken graag mee bij strategische beslissingen.
Ook is het goed om de fiscale zaken binnen jouw onderneming regelmatig tegen het licht te houden. Fiscale regelgeving verandert continu en het is niet altijd gemakkelijk om op de hoogte te blijven. De adviseurs van LSPF volgen de fiscale ontwikkelingen op de voet en helpen je graag bij het bepalen van de juiste koers.

Verkoop en opvolging

Bij een bedrijfsoverdracht komt veel kijken. Een (potentiële) koper zal een uitgebreid boekenonderzoek willen van de onderneming. Met een due diligence onderzoeken wij of er financiële, fiscale of juridische bezwaren zijn. Op basis van de bevindingen van het boekenonderzoek kan een goede inschatting worden gemaakt van de waarde en de uiteindelijke prijs van de onderneming.
Ook als verkopende partij is het verstandig om een waardering te laten uitvoeren van jouw onderneming, zodat je een sterkere onderhandelingspositie hebt. Onze specialisten kunnen een volledige due diligence uitvoeren en als partner optreden bij onderhandelingen over (ver)koop van de onderneming.
Bedrijfsopvolging binnen familiebedrijven is vaak een complex proces en vereist een bijzondere aanpak van de adviseur. Veel zaken, zoals de overdracht van zeggenschap en aandelen, moeten in een vroeg stadium worden geregeld. Onze adviseurs leiden graag het gesprek met alle partijen en zorgen voor een soepele overdracht naar de volgende generatie.

Salaris en personeel

Wij werken de salarisadministratie periodiek bij, verzorgen de salarisstroken voor het personeel en dienen de loongaangiftes in. Het arbeidsrecht is continu in beweging en dat heeft gevolgen voor de salarisadministratie. Onze specialisten zijn op de hoogte van actuele wetgeving op het gebied van loonheffingen en sociale premies. Via onze software heb je altijd inzicht in de salarisadministratie en toegang tot de personeelsdossiers, waarin je verlofregistraties kunt bijhouden en het verzuim kunt monitoren.

Ondersteuning en interim

Soms is er (tijdelijk) ondersteuning nodig voor de financiële of strategische processen binnen een organisatie. Je kunt bijvoorbeeld behoefte hebben aan extra handjes voor de financiële administratie of het debiteuren- en crediteurenbeheer. Het kan ook voorkomen dat ondernemers op reguliere basis ondersteuning nodig hebben, zoals bij het controleren en managen van de financiële afdeling. Onze medewerkers beschikken over de ervaring en deskundigheid om jouw organisatie op administratief gebied te ondersteunen.